Hjertelig velkommen!

Størst av alt er kjærligheten.
Åpen folkekirke ønsker en kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering. En kirke hvor alle skal erfare at de er hjertelig velkommen.

Bli medlem!
Dette mener viVi vil være en åpen folkekirke som møter mennesker slik Jesus gjorde.
 Jesus lyttet og lot seg prege i møte med andre. Han løftet frem undertrykte og utstøtte, og brukte strenge ord til de som stengte noen ute. Dette er kjernen i vår gudstro. Det er dette Den norske kirke må etterleve og stå for.

Åpen folkekirke vil ha en kirke som løfter mennesker opp. Den norske kirke har i tusen år vært et sted folk har kommet med sine gleder og sorger, med sine spørsmål og undringer. Noen kommer ofte, andre sjeldnere. Noen kommer med sterk tro, andre med tvil. Noen kommer for første gang, andre som del av en tradisjon. Vi ønsker å være en kirke som rommer oss alle.


«For i håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet.»

Rom. 8, 24
Pin It