Kategoriarkiv: Arrangementer

Åpen folkekirkes demokratiseminar: Hvordan sikre et mer demokratisk kirkevalg i 2019?

Åpen folkekirke inviterer til demokratiseminar og debatt på Litteraturhuset i Oslo. Tema: Hvordan sikre et mer demokratisk kirkevalg i 2019?

Aktuelle spørsmål: Hvordan bør valget gjennomføres? Hva skal være forholdet mellom egne lister (som ÅF) og nominasjonskomiteen? Hvordan sikre at velgerne har flere lister å velge mellom? Skal alle medlemmene velges direkte?

Kirkerådet har sendt ut et høringsnotat om gjennomføring av kirkevalget 2019. Det kan leses her:  https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2017/horinger-i-kirkeradets-regi/nye-valgregler/hoeringsnotat_nye_regler_valg_av_menighetsraad_og_bispedommeraad_kortversjon.pdf

Sted:     Kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29

Tid:        Mandag 29. mai kl. 1730 – 2000

Møteleder: Kristin Gunleiksrud Raaum, leder av Kirkerådet, medlem i Oslo bispedømmeråd og styremedlem i Åpen folkekirke

Program

1730 Velkommen v/  Gard Sandaker-Nielsen, leder av Åpen folkekirke og Oslo bispedømmeråd

1735 Hvordan fungerte Kirkevalget 2015? Ketil Botvar, forsker og ansvarlig for evalueringen av Kirkevalget 2015, Stiftelsen Kirkeforskning

1805 Hensyn til velgerne og mindretall som viktige kriterier for organisering av valg v/Karl Øyvind Jordell, professor på Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

1825 Hvordan sikre et mer demokratisk kirkevalg i 2019?

Korte innlegg (a 5 minutter)

• Gard Sandaker-Nielsen, leder av Åpen folkekirke og Oslo bispedømmeråd

• Harald Hegstad, professor på Menighetsfakultetet, nestleder i Kirkerådet og Oslo bispedømmeråd fra Nominasjonskomiteens liste

• Gunnar Winther, medlem av Kirkerådet og medlem av Nidaros bispedømmeråd som lek kirkelig tilsatt. Styremedlem i Åpen folkekirke.

• Dag Landmark, medlem av Hamar bispedømmeråd fra Nominasjonskomiteens liste

1850 Debatt

2000 Slutt

Deltakelse er gratis.

Pin It

Fabler om en åpen kirke

Norske artister kjemper for en åpen folkekirke. Det skjer gjennom en CD-utgivelse med tittelen «Fabler om en åpen kirke».

På plata spiller artistene inn hver sin sang hvor de fabler og drømmer om en kirke som definerer tro og kristendom vidt nok til at alle medlemmer hører hjemme i den, og for eksempel kan gifte seg der, selv om man er av samme kjønn.

Den 1.September holder de konsert i Kulturkirken Jakob.

Se Artist Knut Anders Sørum snakker om kirka: Det som er viktig med kirka er at folk kan få komme med trua si – akkurat slik som den er.

Les mer her: http://www.jakob.no/program/Fabler-om-en-apen-folkekirke-10915/

Dette ble omtalt på Dagsrevyen 16. juni 2015. Innslaget finner du her: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19061615/16-06-2015#t=25m37s

Pin It

Invitasjon til årsmøte

Det innkalles med dette til årsmøte i Åpen folkekirke den 10. januar kl. 10-1700 i Oslo.

Sakspapirer, med øvrig program og alle saksdokumenter vil bli sendt alle medlemmer innen 10. desember. Nye medlemmer etter denne dato får tilsendt møtepapirene fortløpende fram mot årsmøtet. Alle som tegner medlemskap i Åpen folkekirke innen 10. januar kl 10 kan delta på årsmøtet med stemme- og talerett.

SAKSLISTE

ÅF 1/15 Konstituering

Godkjenning av innkalling og saksliste

ÅF 2/15 Styrets årsberetning

ÅF 3/15 Regnskap 2014

ÅF 4/15 Kirkevalget september 2015: Orientering og drøfting av strategi

ÅF 5/15 Plattform og valgprogram for Åpen folkekirke. Plattformen skal   vedtas. Forslag vil bli lagt ut/tilsendt på forhånd.

ÅF 6/15 Informasjonsarbeid, nettsider og sosiale medier

 

Ved møtets begynnelse vil det være korte innlegg om temaet Hva er en åpen folkekirke.

Det vil bli arrangert to parallelle seminarer:

  1. Hva vil det si å stille til valg som medlem av bispedømmeråd/kirkemøte.
  2. Kirke og LHBT

 

For å dekke utgiftene til årsmøtet, ber vi om at alle delegater bidrar med kr 100,- hver.

Etter møtet drar alle som vil ut og spiser middag sammen.

Foreløpig påmeldingsfrist: 10.12.14

Påmelding til: apenfolkekirke@gmail.com

 

Vel møtt.

 

Vennlig hilsen

Sturla Stålsett

Leder

Pin It