Oslo bispedømme

Regionlaget i Oslo bispedømme ble stiftet 1. mars 2017. På denne siden vil det etter hvert komme informasjon om arbeidet i Åpen folkekirke Oslo.

Vil du bli medlem? Registrer deg her: http://apenfolkekirke.org/medlem/
Medlemskap koster 200 kr i året, 50 kr for de under 26 år.

Vil du engasjere deg i det lokale arbeidet i Åpen folkekirke Oslo?
Kontaktinformasjon:
Leder av regionlagsstyret: Geir Magnus Walderhaug
E-post: gmwalder@outlook.com

Pin It