Regionlag og kontaktpersoner

Åpen folkekirke landet rundt
Det er allerede etablert regionlag i en god del bispedømmer, og flere kommer utover våren 2017. Ta kontakt med ditt regionlag eller øvrige kontaktpersoner som er listet opp nedenfor.

Oslo

Regionlag etablert
Geir Magnus Walderhaug (leder)
E-post: gmwalder@outlook.com

Bjørgvin

Regionlag etablert
Karl Johan Kirkebø (leder)
Mail: karjolen@gmail.com
Tlf: 479 14 010

Stavanger

Leif Christian Andersen
E-post: bdrleif@gmail.com

Møre

Therese Utgård
Mail: theresekristina@yahoo.no
Tlf: 92 29 29 64

Agder og Telemark

Regionlag etablert
Dag O. Ottosen (leder)
Mail: apenfolkekirkeagdertelemark@gmail.com  
Tlf: 95 16 55 26

Nils Ofstad (nestleder)
Mail: nofst@online.no

Nord-Hålogaland

Kai Krogh
Mail: kaiejk@hotmail.com

Nidaros

Gunnar Winther
Mail: gunnar.winther@ntebb.no
Tlf: 46 78 17 67

Borg

Karin Elin Berg
Mail: karinelin.berg@gmail.com
Tlf: 920 20 851

Sør-Hålogaland

Marit Hermstad
Mail: marit.hermstad@online.no
Tlf: 958 48 385

Kristine Sandmæl
Mail: sokneprest@lofotkatedralen.no
Tlf: 994 36 315

Hamar

Regionlag etablert
Sevat Lappegard
Mail: sevat.lappegard@elverum.kirken.no

Tunsberg

Heidi Nordkvelde
Tlf: 913 42 993

 

 

Pin It