Styret

Styret i Åpen folkekirke

 

Gard Sandaker-Nielsen (37), leder

Han er utdannet teolog og jobber til daglig som IMG_8395kommunikasjonsdirektør i NOKUT. I januar 2016 ble han  valgt som ny leder av Oslo bispedømmeråd.

tlf. 95 15 74 71
gardrealf@yahoo.com


Ingvild Bjørnøy Lalim, nestleder

tlf 90 67 97 97
ingvildlalim@gmail.com

 

Styremedlemmer:

Kristin Gunleiksrud Raaum, Kristine Sandmæl, Gunnar Winther, Gro Wernø,  Karl Johan Kirkebø.

Varamedlemmer:
Sevat Lappegard, Bjarte Reve

Pin It