Kirke og LHBT*

Åpen folkekirke sitt valgprogram sier blant annet:

  • Vi ønsker en kirke som ser på alle som likeverdige og fremmer likebehandling uavhengig av for eksempel kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne.
  • Vi ønsker en kirke som åpner for at likekjønnede par kan vies i kirken.
  • Vi ønsker en tilsettingspolitikk som reflekterer et mangfold blant annet med hensyn til seksuell orientering, alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet.

På denne siden vil vi samle ressurser som handler om temaet Kirke og LHBT* (Lesbisk, homofil, bifil, trans*)

Vi har laget en liten kronologisk gjennomgang knyttet til hvordan Den norske kirke har behandlet «homofili-spørsmålet» Last ned her: GjennomganghomofilispmDnK

22. januar 2013 arrangerte Norges Kristelige Studentforbund fagdag på Menighetsfakultetet i Oslo. Målgruppa var kirkelig ansatte og andre som ville lære mer om emnet. I den forbindelse ble det laget en ressursside om Kirke og lhbt*. :                                                         http://forbundet.no/2013/02/21/ressurser-lhbt/

Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile er et kristent felleskap for lesbiske og homofile. På deres hjemmeside finner du ulike ressurser. Der finner du også en oversikt over prester som legger til rette for forbønnshandlinger i kirken for likekjønnende par. http://apenkirkegruppe.org/

Ann-Christine Ruuth er transperson og prest i Svenska Kyrkan. På hjemmesiden hennes finnes masse ressurser om temaet trans og kirke. http://www.acruuth.se

 

Pin It