Hamar bispedømme

Regionlaget i Hamar bispedømme ble stiftet desember 2016. På denne siden vil det etter hvert komme informasjon om arbeidet i Åpen folkekirke i Hamar.

Vil du bli medlem? Registrer deg her: http://apenfolkekirke.org/medlem/
Medlemskap koster 200 kr i året, 50 kr for de under 26 år.

Vil du engasjere deg i det lokale arbeidet i Hamar bispedømme? Kontaktinformasjon:
Leder av regionlagsstyret: Sevat Lappegard
E-post: sevat.lappegard@elverum.kirken.no

Pin It