Hamar bispedømme

Regionlaget i Hamar bispedømme ble stiftet på medlemsmøte for medlemmer fra bispedømmet, på Elverum 22. november 2016.

Medlemsmøtet valgte et styre:
Leder: Sevat Lappegard
Styremedlemmer: Gunhild Alstad, Gitte Bergstuen, Finn Huseby og Sveinung Moesgaard Skjesol


Det første styremøtet i regionlaget ble holdt tirsdag 6. desember 2016, med disse tilstede:

Første styremøte i ÅF Hamar, 6. desember 2016.
Første styremøte i ÅF Hamar, 6. desember 2016. Finn, Sevat, Gunhild og Sveinung.

Dokumenter og referater fra ÅF Hamar


Følg oss også på facebook:

Du finner vår facebookside her


Vil du bli medlem? Registrer deg her: http://apenfolkekirke.org/medlem/
Medlemskap koster 200 kr i året, 50 kr for de under 26 år.

Vil du engasjere deg i det lokale arbeidet i Hamar bispedømme? Kontaktinformasjon:
Leder av regionlagsstyret: Sevat Lappegard
E-post: sevat.lappegard@elverum.kirken.no

 

Pin It