Grafisk materiell

Kjære kandidater og støttespillere! Her finner du ressursmateriell  til bruk i valgkampen:

GRAFISKE MALER TIL BRUK I VALGKAMPEN

  • Profilbilder sosiale medier:
Kvadratisk profilbilde til bruk på sosiale medier
Kvadratisk profilbilde til bruk på sosiale medier

 

 

 

 

 

 

 

 

Logoer

  • Originale logoer fås på forespørsel til Kristin: k@littlebitfunny.com
Hovedlogo
Hovedlogo

 

 

 

 

 

 

Mal for banner 3x1m

Mal for rollup

Politisk plattform

Åpen folkekirkes politiske plattform
Åpen folkekirkes politiske plattform


 

 

 

 

 

 

 

Mal for flyers i ulike størrelser:

Generell flyver
Generell flyver

 

 

 

 

 

 

 

 

T-skjorter

Send din bestilling til k@littlebitfunny.com

Åpen-Folkekirke

 

 

 

 

 

 

 

A3 Plakat STEM ÅPEN FOLKEKIRKE

A3 Plakat Stem ÅF
A3 Plakat Stem ÅF

 

 

 

 

 

 

 

 

Powerpoint mal

Pin It