Kategoriarkiv: Nyheter

Pressemelding: Åpen folkekirke etablert

(11.06.2014) – Den 11. juni ble Åpen folkekirke stiftet. Sturla Stålsett ble valgt som leder. Organisasjonen er en oppfølging av Kirkemøtet 2014, som skapte sterke reaksjoner blant medlemmer i Den norske kirke. i_stst1604

Organisasjonen vil jobbe for en vigselsliturgi for likekjønnede par innenfor rammen av Den norske kirke. Vigselssaken er en symbolsak i arbeidet for en åpen folkekirke og for menneskers forhold til kirken.

Sturla Stålsett:

Kirken må først av alt feire livet og kjærligheten. Det er jo det troen handler om. Vår visjon er en kirke der mennesker kan komme med hele sitt liv, en kirke uten terskel. En kirke der alle er “bra nok”.

Vi inviterer nå flest mulig med oss for å tydeliggjøre dette fram mot Kirkevalget 2015. Vi skal både rekruttere kandidater til valg, og mobilisere medlemmer av Den norske kirke til å bruke sin stemme. Vi har ulike utgangspunkt, men en felles visjon om at kirken skal være for alle som ønsker å være med. Da må kirken være tydelig i kampen mot ekskludering av alle typer, enten det dreier seg om diskriminering eller fattigdom hjemme og ute.

Organisasjonen vil fremme en selvstendig folkekirke som er aktiv og synlig i det offentlige rom, og i lokalsamfunn i hele landet. En kirke som tar aktivt stilling til de store etiske spørsmålene i vår tid. En kirke som har respekt og gir rom for ulike teologisk syn, har ordninger som gir mulighet for ulik praksis og en tilsettingspolitikk som gir rom for mangfold. – Vi ønsker et livssynsåpent samfunn med fellesskap, meningsutveksling og forståelse på tvers av religiøs og livssynsmessig tilhørighet.

Stiftelsesmøtet valgte et styre, følgende personer ble valgt:

Leder: STURLA STÅLSETT (50) var fra 2006-2013 generalsekretær i Kirkens Bymisjon, og er nå sokneprest på Sagene. Fra høsten av er han professor i diakoni, religion og samfunn ved Det teologiske Menighetsfakultet.

Styremedlemmer: Marianne H. Brekken, Elisabeth Fongen, Geir Kvarme, Kristin Gunleiksrud Raaum, Kristine Sandmæl og Gunnar Winther. Varamedlemmer: Sevat Lappegard, Anne Berit Evang.

Organisasjonen vil i tiden fremover etablere lokale arbeidslag og grupper.

Kontaktpersoner:

Sturla Stålsett (leder), tlf. 98 60 04 61 – sturla.stalsett@gmail.com

Marianne H. Brekken, tlf. 416 20 552 – marianne.h.brekken@gmail.com

Twitter: Åpen folkekirke | #apenfolkekirke

Ønsker du å slutte deg til organisasjonen eller ta del i dette store mobiliseringsarbeidet, send oss en epost: aapenfolkekirke@gmail.com

Pin It