Kategoriarkiv: Nyheter

Foreløpige tall fra Kirkevalget

Resultatene fra valget av nye bispedømmeråd og Kirkemøtet er nå helt klare i Hamar, Oslo og Borg. I tillegg er man ferdig med tellingen fra den første valgomgangen i Tunsberg og Møre bispedømmer. Det er viktig å huske at i Bjørgvin,  Agder/Telemark, Tunsberg og Møre skal 3 representanter velges av de nye menighetsrådene i november. Man må derfor vente til 8. desember på de 12 siste representantene til Kirkemøtet, noe som selvsagt er en svært uheldig ordning.

Samlet har vi per 22. september kl 23:00  denne fordelingen av representanter som støtter likekjønnet vigsel kontra dem som ikke støtter dette, der biskopene telles for seg:

For Mot
Hamar 7 2
Oslo 8 2
Borg 7 2
Tunsberg 3 1
Møre 2 4
Biskopene 6 6
SUM 33 17

 

Det er derfor alt for tidlig å starte noen feiring, men målt i antall stemmer i den direkte valgomgangen er det liten tvil om at Åpen folkekirke har gjort et svært godt valg og lyktes med mobiliseringen. Om dette blir nok til å få flertall for vigsel vet vi ikke, men alle tellbare stemmer fram til nå skal offentliggjøres i løpet av onsdag 24. september.

 

For Åpen Folkekirke,
Gunnar Winther

Pin It

Valg av prester og lek-kirkelig tilsatt

dea4880a46c04b6a85215a397656b16a

Valg av prest og de lek-kirkelige tilsattes  representanter i bispedømmerådene skjer samtidig med valget av leke representanter til bispedømmerådet. Åpen folkekirke oppfordrer stemmeberettigede til disse to valgene å stemme på kandidater som går inn for en liturgi for inngåelse av likekjønnet ekteskap i Den norske kirke. Da alle stemmeberettigede skal avgi inntil to stemmer hver som ikke rangeres, oppfordrer vi prester og lek-kirkelige ansatte om å samle sine stemmer på den/de samme kandidatene slik at en ikke sprer stemmene.

MERK: Kartleggingen er gjort på bakgrunn av spørsmålet om likekjønnet ekteskap, kandidatene er ikke forespurt om de stiller seg bak Åpen folkekirkes plattform og valgprogram. Noen bispedømmer har mangelfull informasjon på sine nettsider, det kan derfor være kandidater som burde stått oppført på denne listen, men som ikke gjør det. Ta kontakt på aapenfolkekirke@gmail.com dersom du mener det er noen som burde stå på listen.

 

Følgende kandidater går inn for en liturgi for likekjønnet ekteskap:

Nord- Hålogaland

Prest:
– Ann Christin Elvemo

Lek-kirkelig tilsatt:
– Kathrine Jahre
– Erlend Petter Karlsen  

 

Sør-Hålogaland

Prest:
– Hilde Fylling
– Kristine Sandmæl
– Maja Skålvold
– Rolf Steffensen
– Gjøa Kristine Anderaa

 Lek-kirkelig tilsatt:
– Gro Bergrabb
– Vigdis Larsen
– Heidi Maria Sørensen
– Trond Aarthun

 

Møre

Prest:
– Sindre Stabell Kulø
– Lars Ove Skaret
– Kari Vatne

 Lek-kirkelig tilsatt:
– Mildrid Fiske
– Svein Rune Johannessen

 

Bjørgvin 

Prest:
– Kjersti Brakestad Boge (Voss)
– Gunnar Mindestrømmen (Søreide)

Lek-kirkelig tilsatt:
– Inger Elisabeth Aarvik
– Joy Elizabeth Taylor

  

Tunsberg

Prest:
– Sveinung Hansen
– Linn Strømme Hummelvoll
– Frode Magnar Andersen

Lek-kirkelig tilsatt:
– Helene M. Fahre
– Inger Johanne Frogh

 

Borg

Prest:
– Marta Botne
– Petter Johannessen
–  Helge Nylenna
– Helene Selvik

Lek-kirkelig tilsatt:
– Gunnlaug Brenne
– Runar Godø
– Astrid Holmsen Krogh 

 

Oslo

Prest:
– Anne Berit Evang
– Anne Cathrine Owe
– Trygve Rø

Lek-kirkelig tilsatt:
– Eleanor Brenna
– Anders Møller-Stray
– Tone Louise Stranden

  

Døvekirken

– Katja Eidesen
– Knut Rune Saltnes

  

Hamar

Prest:
– Ole Kristian Boden
– Anita Dalehavn
– Eystein Alexander Elde
– Stian Helland

Lek-kirkelig tilsatt:
Alle kandidater sier ja til likekjønnet ekteskap

 

Nidaros

Prest:
– Harald Hauge
– Steinar Leirvik
– Andreas Hilmo Grandy-Teig

Lek-kirkelig tilsatt:
– Gunnar Winther

 

Agder og Telemark

Prest:
– Aud Sunde Smemo
– Tore Wiig Anderse

Lek-kirkelig tilsatt:
– Torun Haugen Jerstad
Fire i denne gruppen har ikke tatt stilling til spørsmålet.

Stavanger 

Mangler info/info kommer

Pin It

Fabler-artister drømmer om en åpen kirke

Fjorten fantastiske artister har bidratt på plata «Fabler om en åpen kirke» som ble gitt ut av Kirkelig Kulturverksted.

Artistene har spilt inn hver sin sang hvor de fabler og drømmer om en kirke som definerer tro og kristendom vidt nok til at alle kan få høre hjemme i den, og for eksempel kan gifte seg der, selv om man er av samme kjønn. CDen ble sluppet 21. august, og i den forbindelse har artistene uttalt seg om hva kirka er for dem.

Pin It

Opprop for en åpen folkekirke

Vi ønsker en åpen, inkluderende og demokratisk folkekirke. En kirke med rom for alle som vil tilhøre den. Høy eller lav. Rik eller fattig. Troende eller tvilende. Skeiv eller streit. En kirke der vi er forskjellige, men hvor alle behandles likeverdig. Folkekirkens fremtid står på spill. La det fortsatt være din kirke – en kirke som ikke diskriminerer noen som vil tilhøre den. En kirke som sier ja til ekteskap for lesbiske og homofile. Vi ønsker en kirke som møter folk slik Jesus gjorde. Han lyttet, og løftet frem undertrykte og utstøtte. Vi oppfordrer alle medlemmer av Den norske kirke til å stemme Åpen folkekirke ved Kirkevalget.

Trond Fausa AurvågHelside_ÅF_kjendisopprop_GODKJENT

Gisken Armand

Hilde Louise Asbjørnsen

Elisabeth Andreassen

Helen Bjørnøy

Heidi Gjermundsen Broch

Tonje Brenna

Bjørgulv Vinje Borgundvaag

Kirsti Bergstø

Mina Finstad Berg

Trond Bakkevig

Marianne Heien Blystad

Yngve Brox

Erlend Elias Bragstad

Rebekka Bakken

Marie Blokhus

Arve Bakke

Svein Aage Christoffersen

Anne Katrine Dolven

Lisa Dillan

Bjørn Eidsvåg

Harald Rosenløw Eeg

Gunn Enli

Lars Erik Flatø

Charlotte Frogner

Guro Fjellanger

Janne Formoe

Alexandra Bech Gjørv

Ingar Helge Gimle

Trine Skei Grande

Randolv Gryt

Arild Grande

Beate Gangås

Laila Goody

Agnete G. Haaland

Erik Hillestad

Ellen Horn

Aslaug Holm

Helga Hjetland

Arild Hermstad

Adeleid Firing Hvambsal

Ragnhild Hennum

Bjarte Hjelmeland

Dag Hareide

Bent Høie

Stein Erik Hagen

Kristin Halvorsen

Linda Hofstad Helleland

Kim Haugen

Tone Hulbækmo

Fam Irvoll

Kari Iveland

Bård Tufte Johansen

Raymond Johansen

Jan V Johannessen

Nina Jensen

Ragnhild Jepsen

Ine Jansen

Arve Juritzen

Steinar Juel

Hannah Wozene Kvam

Peter Kihlman

Anne-Karin Kolstad

Per Oskar Kjølaas

Per Knutsen

Frank Kjosås

Vidar Kvalshaug

Karoline Krüger

Johann Olav Koss

Geir Kvarme

Pål Moddi Knutsen

Erling Lae

Kjellbjørg Lunde

Oddbjørn Leirvik

Stig Lægdene

Ingrid Lorentzen

Vigdis Seljåsen Lie

Geirr Lystrup

Erling Laugsand

Sten R. Ludvigsen

Frøydis Emilie Lind

Trond Mohn

Toralv Maurstad

Oddny Irene Miljeteig

Vidar Magnussen

Mari Maurstad

Halvor Moxnes

Linnea Myhre

Ingrid Olava

Margret Olin

Anders Rogg

Inger Lise Rypdal

Ole Henrik Magga

Rita Nilsen

Arnfinn Nordbø

Terje Nohr

Arne Nøst

Jon Mørland

Hedvig Montgomery

Solfrid Molland

Geir Morstad

Petter Fiskum Myhr

Ingunn Moser

Raag Rolfsen

Gunnar Stålsett

Fabian Stang

Fabian Emil Stang

Christian August Stang

Bård Vegar Solhjell

Christen Sveaas

Linn Skåber

Kari Simonsen

Petter Skauen

Ida Marie Børli Sivertsen

Birgit Skarstein

Torstein Tvedt Solberg

Camilla Hagen Sørli

Petter Skavlan

Asle Schrøder

Henning Sommerro

Tom Sterri

Terje Strømdahl

Robert Stoltenberg

Siri Sunde

Håvard Syvertsen

Eivind Thoresen Skarpaas

Gro Steinsland

Hanne Krogh Sundbø

Kari Stai

Stefan Sköld

Anita Krohn Traaseth

Aud V. Tønnesen

Anne Beathe Tvinnereim

Marit Tingelstad

Anne Marie Ottersen

Eirik Ulfsby

Silje Vallestad

Jo Vestly

Line Verndal

Caroline Waters

Walter N Welo

Marie Lovise Widnes

Anne Tingelstad Wøien

Kjell Erik Øie

Tordis Ørjasæter

Marianne Aasen

Svein Aaser

 

Pin It

Bruk stemmeretten

Den 13. – 14. september er det Kirkevalg, og det er nå den videre kursen for folkekirken skal stakes ut. Vi skal velge bispedømmeråd og Kirkemøte som skal ta store avgjørelser om forholdet mellom stat og kirke, ansettelsesforhold, bispevalg, lovendringer og strategier som er bestemmende for folkekirkens framtid.

I 2014 var vi kun 7 stemmer unna å få flertall for at likekjønnede par kan gifte seg i kirken, i september har vi muligheten til å gjøre mindretallet til et flertall. Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Ved å stemme på Åpen folkekirke kan du være med å sikre dette!

 

 

Skjermbilde 2015-09-03 kl. 15.05.11

 

HVEM HAR STEMMERETT?
Alle som er medlem i Den norske kirke og fyller 15 år i 2015 har du stemmerett ved Kirkevalget. Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 11. september på menighetskontor rundt om i landet. På valgdagen(e) finner du Kirkevalget i et lokale med umiddelbar nærhet til det offentlige valget.

 

HVORFOR STEMME PÅ ÅPEN FOLKEKIRKE?
Du bør stemme på Åpen folkekirke: Hvis du ønsker størst mulig åpenhet, deltakelse og raushet i det kirkelig liv. Hvis du ønsker deg en kirke som tydelig formidler kjærlighet og inkluderende fellesskap. Hvis du ønsker at likekjønnede par skal få gifte seg i kirken. Hvis du ønsker en kirke som er aktiv i lokalsamfunnet og en kirke som står sammen med fattige og nødlidende i vårt eget og i andre land. Åpen folkekirke har rundt 150 kandidater som stiller til valg, disse vil jobbe sammen for en bred og åpen folkekirke og har forpliktet seg på organisasjonens plattform og valgprogram 2016-2019.

 

HVORDAN STEMME PÅ ÅPEN FOLKEKIRKE?
Åpen folkekirke stiller egen liste i de fleste av landets bispedømmer. Der vi stiller egen liste er det eneste du trenger å gjøre å legge vår stemmeseddel i urnen. Stemmer du på Åpen folkekirke er du sikret at din stemme går til kandidater som står på vår plattform og valgprogram. Du har mulighet til å gi tre personstemmer (kumuleringer) til kandidater. Du finner linker til Åpen folkekirkes lister rundt om i landet og kan lese om våre kandidater under fanen kandidater øverst på denne siden.

 

Stavanger og Bjørgvin
Åpen folkekirke stiller ikke egne lister i  Bjørgvin bispedømme (Hordaland og Sogn og Fjordane) og Stavanger bispedømme (Rogaland). Vi anbefaler velgerne i disse to bispedømmene å sette kryss ved (kumulere) tre kandidater fra Nominasjonskomiteens liste.

For å få valgt inn kandidater som ønsker å sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle er det viktig å samle stemmene om de samme kandidatene.

Åpen folkekirke i Bjørgvin anbefaler at du krysser av ved:

Nora Baartvedt
Nr. 2 – Nora Baartvedt, 21 år, Voss

 

 

 

 

Karl Johan Kirkebø

 

Nr. 3 – Karl Johan Kirkebø, 65 år, Bergen

 

 

 

 

 

Vemund Øiestad

 

Nr. 9 – Vemund Øiestad, 67 år, Stryn

 

 

 

 

 

 

Åpen folkekirke i Stavanger anbefaler at du krysser av ved:

 

Nr. 1 – Gyrid Espeland, 62 år, Egersund

Leif Christian Andersen

 

 

Nr. 2 – Leif Christian Andersen, 30 år, Stavanger

 

 

 

Nr. 9 – Aslaug Louise Kongshavn, 28 år, Kopervik

 

 

Vi håper du benytter stemmeretten, stemmer på Åpen folkekirke og oppfordre andre til å gjøre det samme!


Bli medlem!
Dette mener vi


Åpen folkekirke vil ha en kirke som løfter mennesker opp. Den norske kirke har i tusen år vært et sted folk har kommet med sine gleder og sorger, med sine spørsmål og undringer. Noen kommer ofte, andre sjeldnere. Noen kommer med sterk tro, andre med tvil. Noen kommer for første gang, andre som del av en tradisjon. Vi ønsker å være en kirke som rommer oss alle.

Pin It

Åpen folkekirkes valglister er klare

Åpen folkekirke stiller lister i 9 av 11 bispedømmer ved høstens kirkevalg. Dette betyr at du som velger på valgdagen vil ha mulighet til å velge mellom Åpen folkekirke sin liste og nominasjonskomiteens liste. 

dea4880a46c04b6a85215a397656b16aVed å velge å stemme på Åpen folkekirke sine lister gir du din stemme til kandidater som vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Åpen folkekirke vil arbeide for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken.

Se oversikt over alle kandidatlistene her.

Pin It

Nominasjonsmøter i lokallagene

Fram mot 1. mai vil det bli holdt nominasjonsmøter i lokale lag:

Nord-Hålogaland: Nominasjonsmøte Torsdag 12. mars kl. 19 Fiolveien 15, Ved Åsgård, Tromsø  (for medlemmer av Åpen folkekirke).

Agder og Telemark: Strategimøte Mandag 16. mars kl. 19. Bymisjonssenteret i Kristiansand

Nidaros: Nominasjonsmøte 24. mars kl 17:00. I Trondheim (Waisenhuset) for medlemmer av Åpen folkekirke

Oslo: Ble holdt 8. mars kl. 1900.

Lokale Facebooksider:

Bjørgvin: https://www.facebook.com/apenfolkekirkebjorgvin

Møre: https://www.facebook.com/pages/%C3%85pen-folkekirke-M%C3%B8re/1541512072754537?fref=ts

Sør-Hålogaland: https://www.facebook.com/pages/%C3%85pen-folkekirke-S%C3%B8r-H%C3%A5logaland/582047785272532?fref=ts

Oslo: https://www.facebook.com/pages/%C3%85pen-folkekirke-i-Oslo-bisped%C3%B8mme/306224419576197?fref=ts

Pin It

Nominasjon Oslo: OFFENSIV LISTE TIL KIRKEVALGET

gard
Gard Realf Sandaker-Nielsen
dørum
Odd Einar Dørum
kristin_g
Kristin Gunleiksrud Raaum

Nominasjonskomiteen i Oslo Åpen folkekirke har lagt fram forslag til kandidatliste til kirkevalget i Oslo bispedømme. Listen toppes av generalsekretær i Norske Kirkeakademier og nestleder i kirkerådet i Den norske kirke, Kristin Gunleiksrud Raaum.

På de neste plassene følger kommunikasjonsdirektør i NOKUT og tidligere leder i Åpen Kirkegruppe Gard Sandaker-Nielsen og tidligere statsråd og stortingsrepresentant Odd Einar Dørum.

Listen skal vedtas på et nominasjonsmøte søndag 8. mars. For spørsmål til listen kontakt leder av nominasjonskomiteen i Åpen folkekirke Oslo, Jan Christian Kielland tlf 992 32 136 eller jchr@hotmail.com. Gå til www.apenfolkekirke.org for mer informasjon om Åpen folkekirke og kirkevalget.

 

Forslag til kandidatliste:

 1. Kristin Gunleiksrud Raaum (53) Asker sokn
 2. Gard Realf Sandaker-Nielsen (36) Paulus og Sofienberg sokn
 3. Odd Einar Dørum (71) Vestre Aker sokn
 4. Kristin Skjøtskift (25) Paulus og Sofienberg sokn
 5. Jørgen Foss (25) Sagene og Iladalen sokn
 6. Brith Dybing (53) Grorud sokn
 7. Knut Lundby (65) Lysaker/Snarøya sokn
 8. Anne Veiteberg (48) Sagene og Iladalen sokn
 9. Bjørn Erik Schjerverud (55) Grorud sokn
 10. Kristin Walstad (40) Holmen sokn
 11. Trygve Wyller (64) Nordstrand sokn
 12. Inger Molvik (40) Voksen sokn
 13. Andre Trætnes (31) Sentrum og St.Hanshaugen sokn
 14. Piriyanthy S. Skarbø (28) Helgerud sokn
 15. Olav Persson Ranes (24) Bekkelaget sokn
 16. Anne Dean (50) Ullern sokn
 17. Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby (25) Høybråten, Stovner og Fossum sokn
 18. Jeanine Brenna (41) Paulus og Sofienberg sokn
Pin It