Alle innlegg av Kristin Walstad

Opprop for en åpen folkekirke

Vi ønsker en åpen, inkluderende og demokratisk folkekirke. En kirke med rom for alle som vil tilhøre den. Høy eller lav. Rik eller fattig. Troende eller tvilende. Skeiv eller streit. En kirke der vi er forskjellige, men hvor alle behandles likeverdig. Folkekirkens fremtid står på spill. La det fortsatt være din kirke – en kirke som ikke diskriminerer noen som vil tilhøre den. En kirke som sier ja til ekteskap for lesbiske og homofile. Vi ønsker en kirke som møter folk slik Jesus gjorde. Han lyttet, og løftet frem undertrykte og utstøtte. Vi oppfordrer alle medlemmer av Den norske kirke til å stemme Åpen folkekirke ved Kirkevalget.

Trond Fausa AurvågHelside_ÅF_kjendisopprop_GODKJENT

Gisken Armand

Hilde Louise Asbjørnsen

Elisabeth Andreassen

Helen Bjørnøy

Heidi Gjermundsen Broch

Tonje Brenna

Bjørgulv Vinje Borgundvaag

Kirsti Bergstø

Mina Finstad Berg

Trond Bakkevig

Marianne Heien Blystad

Yngve Brox

Erlend Elias Bragstad

Rebekka Bakken

Marie Blokhus

Arve Bakke

Svein Aage Christoffersen

Anne Katrine Dolven

Lisa Dillan

Bjørn Eidsvåg

Harald Rosenløw Eeg

Gunn Enli

Lars Erik Flatø

Charlotte Frogner

Guro Fjellanger

Janne Formoe

Alexandra Bech Gjørv

Ingar Helge Gimle

Trine Skei Grande

Randolv Gryt

Arild Grande

Beate Gangås

Laila Goody

Agnete G. Haaland

Erik Hillestad

Ellen Horn

Aslaug Holm

Helga Hjetland

Arild Hermstad

Adeleid Firing Hvambsal

Ragnhild Hennum

Bjarte Hjelmeland

Dag Hareide

Bent Høie

Stein Erik Hagen

Kristin Halvorsen

Linda Hofstad Helleland

Kim Haugen

Tone Hulbækmo

Fam Irvoll

Kari Iveland

Bård Tufte Johansen

Raymond Johansen

Jan V Johannessen

Nina Jensen

Ragnhild Jepsen

Ine Jansen

Arve Juritzen

Steinar Juel

Hannah Wozene Kvam

Peter Kihlman

Anne-Karin Kolstad

Per Oskar Kjølaas

Per Knutsen

Frank Kjosås

Vidar Kvalshaug

Karoline Krüger

Johann Olav Koss

Geir Kvarme

Pål Moddi Knutsen

Erling Lae

Kjellbjørg Lunde

Oddbjørn Leirvik

Stig Lægdene

Ingrid Lorentzen

Vigdis Seljåsen Lie

Geirr Lystrup

Erling Laugsand

Sten R. Ludvigsen

Frøydis Emilie Lind

Trond Mohn

Toralv Maurstad

Oddny Irene Miljeteig

Vidar Magnussen

Mari Maurstad

Halvor Moxnes

Linnea Myhre

Ingrid Olava

Margret Olin

Anders Rogg

Inger Lise Rypdal

Ole Henrik Magga

Rita Nilsen

Arnfinn Nordbø

Terje Nohr

Arne Nøst

Jon Mørland

Hedvig Montgomery

Solfrid Molland

Geir Morstad

Petter Fiskum Myhr

Ingunn Moser

Raag Rolfsen

Gunnar Stålsett

Fabian Stang

Fabian Emil Stang

Christian August Stang

Bård Vegar Solhjell

Christen Sveaas

Linn Skåber

Kari Simonsen

Petter Skauen

Ida Marie Børli Sivertsen

Birgit Skarstein

Torstein Tvedt Solberg

Camilla Hagen Sørli

Petter Skavlan

Asle Schrøder

Henning Sommerro

Tom Sterri

Terje Strømdahl

Robert Stoltenberg

Siri Sunde

Håvard Syvertsen

Eivind Thoresen Skarpaas

Gro Steinsland

Hanne Krogh Sundbø

Kari Stai

Stefan Sköld

Anita Krohn Traaseth

Aud V. Tønnesen

Anne Beathe Tvinnereim

Marit Tingelstad

Anne Marie Ottersen

Eirik Ulfsby

Silje Vallestad

Jo Vestly

Line Verndal

Caroline Waters

Walter N Welo

Marie Lovise Widnes

Anne Tingelstad Wøien

Kjell Erik Øie

Tordis Ørjasæter

Marianne Aasen

Svein Aaser

 

Pin It

Kirkedemokratiet i fare

sturla2Åpen folkekirke reagerer på Kirkerådets tilsidesettelse av eget valgreglement.

– Med sin oppsiktsvekkende beslutning i går sås det oppriktig tvil om Kirkerådets vilje og evne til å følge egne regler, opptre upartisk og gjennomføre et ryddig demokratisk valg.

Det sier Åpen folkekirkes leder Sturla J. Stålsett etter at Kirkerådets AU med Kirkerådets leder i spissen i går 25. juni med 2 mot 1 stemmer overkjørte saksutredningen og innstillingen i to instanser og godtok navneskifte for nominasjonskomiteenes lister i Borg og Hamar bispedømmer til Kirkevalget 2015.

– Vi ser dette som en ren politisk beslutning som i sin konsekvens er til støtte for nominasjonskomiteens lister i Borg og Hamar. Flertallet i arbeidsutvalget til Kirkerådet har valgt å gjøre klageinstansen til et politisk organ, og dermed har de også satt seg utenfor sitt eget regelverk og påkrevde nøytralitet, sier leder Stålsett. — Dette er alvorlig, og viser med tydelighet at det er viktig å fortsette vårt målrettede arbeid for å styrke demokratiet i Den norske kirke.

Åpen folkekirke i Borg og Hamar hadde klaget på vedtakene fattet av valgrådene i de to bispedømmene om å tillate navneskifte for nominasjonskomiteens liste.

Hovedinnvendingen fra Åpen folkekirke har vært at et navnebytte vil være et klart brudd med valgreglene vedtatt av Kirkemøtet i 2014. Dette var da også den helt utvetydige administrative innstillingen til møtet i Kirkerådets arbeidsutvalg 25. juni.

I innstillingen konkluderes det slik:

”Valgrådet i Hamar bispedømme / Valgrådet i Borg bispedømme har gått ut over sin kompetanse ved å godkjenne endringer på nominasjonskomiteens kandidatliste etter at kandidatlisten var kunngjort og ved å godkjenne at listen kan ha et tilleggsnavn uten å ha hjemmel i valgreglene for en slik godkjenning.

Vedtak gjort av Valgrådet i Hamar bispedømme 16. juni oppheves som ugyldig / Vedtak gjort av Valgrådet i Borg bispedømme 15. juni oppheves som ugyldig”.

-Den grundige utredningen som er gjort er i tråd med argumentene fra Åpen folkekirke. Vi er opptatt av å følge valgreglene. De har vært underlagt en omfattende behandling i Kirkemøtene både i 2013 og 2014. Før det var det også grundige evalueringer av de kritiserte Kirkevalgene i 2009 og 2011, understreker Stålsett.

Det er klare utfordringer til likebehandling knyttet til gjeldende valgordning. Allerede i 2013 var man imidlertid fullt klar over dette. Kirkemøtet aksepterte den gang gjennom sitt vedtak at man kunne leve med dette:

”Komiteen ser at denne modellen kan gi asymmetriske forholdstallsvalg, da nominasjonskomiteens liste vil ha et annet utgangspunkt enn de andre listene. Komiteen anser ikke dette som noe stort problem, og viser til at denne ordningen fungerer ved menighetsrådsvalg.” (Protokoll fra Kirkemøtet 2013, s. 74)

– Åpen folkekirke er opptatt av at kirkens demokrati skal fungere. Da er det et minimum at vi følger våre egne valgregler, sier Sturla Stålsett, og avslutter:

– Med gårsdagens vedtak har Kirkerådets arbeidsutvalg valgt å sette seg utenfor eget regelverk og en omfattende behandling over to Kirkemøter. Vi mener dette viser en grunnleggende motvilje mot å åpne kirken for et vanlig demokrati og frykter at denne beslutningen setter troverdigheten til Kirkevalget 2015 i fare.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

Sturla J. Stålsett (leder)
98600461
Karin-Elin Berg (Borg)
92020851
Sevat Lappegard (Hamar)
95876132

Pin It

Åpen folkekirkes valglister er klare

Åpen folkekirke stiller lister i 9 av 11 bispedømmer ved høstens kirkevalg. Dette betyr at du som velger på valgdagen vil ha mulighet til å velge mellom Åpen folkekirke sin liste og nominasjonskomiteens liste. 

dea4880a46c04b6a85215a397656b16aVed å velge å stemme på Åpen folkekirke sine lister gir du din stemme til kandidater som vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Åpen folkekirke vil arbeide for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken.

Se oversikt over alle kandidatlistene her.

Pin It

Nominasjonsmøter i lokallagene

Fram mot 1. mai vil det bli holdt nominasjonsmøter i lokale lag:

Nord-Hålogaland: Nominasjonsmøte Torsdag 12. mars kl. 19 Fiolveien 15, Ved Åsgård, Tromsø  (for medlemmer av Åpen folkekirke).

Agder og Telemark: Strategimøte Mandag 16. mars kl. 19. Bymisjonssenteret i Kristiansand

Nidaros: Nominasjonsmøte 24. mars kl 17:00. I Trondheim (Waisenhuset) for medlemmer av Åpen folkekirke

Oslo: Ble holdt 8. mars kl. 1900.

Lokale Facebooksider:

Bjørgvin: https://www.facebook.com/apenfolkekirkebjorgvin

Møre: https://www.facebook.com/pages/%C3%85pen-folkekirke-M%C3%B8re/1541512072754537?fref=ts

Sør-Hålogaland: https://www.facebook.com/pages/%C3%85pen-folkekirke-S%C3%B8r-H%C3%A5logaland/582047785272532?fref=ts

Oslo: https://www.facebook.com/pages/%C3%85pen-folkekirke-i-Oslo-bisped%C3%B8mme/306224419576197?fref=ts

Pin It

Nominasjon Oslo: OFFENSIV LISTE TIL KIRKEVALGET

gard
Gard Realf Sandaker-Nielsen
dørum
Odd Einar Dørum
kristin_g
Kristin Gunleiksrud Raaum

Nominasjonskomiteen i Oslo Åpen folkekirke har lagt fram forslag til kandidatliste til kirkevalget i Oslo bispedømme. Listen toppes av generalsekretær i Norske Kirkeakademier og nestleder i kirkerådet i Den norske kirke, Kristin Gunleiksrud Raaum.

På de neste plassene følger kommunikasjonsdirektør i NOKUT og tidligere leder i Åpen Kirkegruppe Gard Sandaker-Nielsen og tidligere statsråd og stortingsrepresentant Odd Einar Dørum.

Listen skal vedtas på et nominasjonsmøte søndag 8. mars. For spørsmål til listen kontakt leder av nominasjonskomiteen i Åpen folkekirke Oslo, Jan Christian Kielland tlf 992 32 136 eller jchr@hotmail.com. Gå til www.apenfolkekirke.org for mer informasjon om Åpen folkekirke og kirkevalget.

 

Forslag til kandidatliste:

 1. Kristin Gunleiksrud Raaum (53) Asker sokn
 2. Gard Realf Sandaker-Nielsen (36) Paulus og Sofienberg sokn
 3. Odd Einar Dørum (71) Vestre Aker sokn
 4. Kristin Skjøtskift (25) Paulus og Sofienberg sokn
 5. Jørgen Foss (25) Sagene og Iladalen sokn
 6. Brith Dybing (53) Grorud sokn
 7. Knut Lundby (65) Lysaker/Snarøya sokn
 8. Anne Veiteberg (48) Sagene og Iladalen sokn
 9. Bjørn Erik Schjerverud (55) Grorud sokn
 10. Kristin Walstad (40) Holmen sokn
 11. Trygve Wyller (64) Nordstrand sokn
 12. Inger Molvik (40) Voksen sokn
 13. Andre Trætnes (31) Sentrum og St.Hanshaugen sokn
 14. Piriyanthy S. Skarbø (28) Helgerud sokn
 15. Olav Persson Ranes (24) Bekkelaget sokn
 16. Anne Dean (50) Ullern sokn
 17. Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby (25) Høybråten, Stovner og Fossum sokn
 18. Jeanine Brenna (41) Paulus og Sofienberg sokn
Pin It

Hvorfor stille til valg?

Ved høstens Kirkevalg er det mange dyktige og engasjerte mennesker som kommer til å stå på Åpen folkekirke sine lister rundt om i landet. Kai Krogh, leder i Åpen folkekirke i Nord-Hålogaland er en av dem! Vi har spurt om han om å skrive en liten tekst om hvorfor han stiller på listen til Åpen folkekirke ved høstens kirkevalg. Selv sier han at han stiller av få, men viktige grunner:

 Stiller til valg av få, men viktige grunner!

Jeg er glad i min kirke. Hver søndag er jeg til gudstjeneste, som vanlig kirkegjenger, eller som medliturg. Min kristelige forankring ligger i Jesu radikale budskap om kjærlighet. I min kirke finner jeg mitt trosfellesskap.

Imidlertid har jeg kommet til å oppleve økende ubehag og skam på vegne av min kirke. Jeg føler skam fordi min kirke taler med to tunger. På den ene side, min kirke forkynner at alle er skapt i Guds bilde. Min kirke taler varmt om kjærligheten og nestekjærligheten. På den annen side, min kirke diskriminerer. Min kirke diskriminerer mot homofile og kjærligheten mellom to av samme kjønn. Min kirke diskriminerer fortsatt mot kvinnelige prester, over 50 år etter Ingrid Bjerkås. Og min kirke diskriminerer mot fraskilte. Dette er noen av grunnene.

I disse spørsmålene bryter min kirke med Jesu eksempel. Min kirke praktiserer sortering av mennesker. Min kirke graderer kjærligheten mellom akseptabel og uakseptabel. Min kirke mener egentlig ikke at alle er skapt i Guds bilde.

Å sitte stille kan oppfattes som aksept. Jeg vil være aktiv og uttrykke mine meninger. På den måten kan jeg med verdighet fortsatt være medlem i min kirke.

Noen sier at Åpen folkekirke driver splittelse. Det er en feilslutning. Vi er mange som kun søker en plattform for våre holdninger og synspunkter, ikke for å drive splittelse. Jeg har funnet denne plattformen i Åpen Folkekirke. Og for å bli hørt, benytter jeg meg av en demokratisk rettighet som er gitt meg ved overgangen fra statskirke til folkekirke. Jeg er gitt formell adgang til å stille på en valgliste der jeg kan fremme de synspunkter som jeg mener er viktige og riktige for kirken. På den måten opplever jeg harmoni mellom Jesu kjærlighetsbudskap og mine synspunkter.
Engasjer deg! Frem mot høstens kirkevalg er det mye arbeid som må gjøres! Alle som er medlem i Den norske kirke har stemmerett ved høstens valg, men informasjonen om hvorfor en bør stemme på Åpen folkekirke trenger vi hjelp til å spre! Det er etablert lokale arbeidsgrupper i de fleste av landets bispedømmer, kunne du tenke deg å bidra med noe – så ikke nøl med å ta kontakt! Ta kontakt med Åpen folkekirke i ditt område.

Stille til valg?   Åpen folkekirkes arbeider med å stille egne lister i landets bispedømmer! Til det trenger vi flere kandidater! Kjenner du noen eller kunne du selv tenke deg å stille til valg for å være med å gjøre en forskjell for kirka vår?  Ta kontakt med Åpen folkekirke i ditt område.

 

Pin It

Homosak og kirkevalg

Av Sturla J. Stålsett og Kristin Gunleiksrud Raaum, Åpen folkekirke

«Ny homostrid før kirkevalg» heter det når VL offentlig gjør nyheten om at organisasjonen Åpen folkekirke har som ambisjon å stille lister i alle bispedømmer til Kirkevalget i 2015. Saken dreier seg om valg og valgstrategier, og vi er glad for at dette debatteres. Det styrker det kirkelige demokratiet. Men homostrid?

Kirkevalget i 2015 er ikke et «homovalg» og bør heller ikke fremstilles som sådan. Det er et valg som handler om hvilken kirke vi skal ha. Åpen folkekirke arbeider for at kirken skal være en åpen og tilgjengelig folkekirke. En kirke som gjennom dåp, vielse, begravelse og trosopplæring er til stede i menneskers liv, som er aktiv og synlig i kulturen og i det offentlige rom, og som er åpen og tilgjengelig i alle lokalsamfunn i hele landet. Vi arbeider for en kirke som fremmer menneskeverd og motarbeider diskriminering. Derfor arbeider vi for at likekjønnede par også skal få gifte seg i kirken. Vi arbeider for økt engasjement og deltakelse blant folk flest i kirkens demokratiske prosesser, og for demokratiske valgordninger som gir innflytelse til bredden blant kirkens medlemmer.

Det er helt åpenbart at kampen for likekjønnet ekteskap vil være helt sentral i neste års kirkevalg. Dette er en viktig sak for oss. Fordi vi vil bidra til en kirke der alle mennesker kan føle seg velkommen og elsket, og der kirken er med på å feire kjærligheten mellom to mennesker. Åpen folkekirke er en kirkelig organisasjon.

Og kirkevalget 2015 er et kirkevalg, ikke et «homovalg». Det håper vi etter hvert at også VL får med seg.

 

Pin It

Invitasjon til årsmøte

Det innkalles med dette til årsmøte i Åpen folkekirke den 10. januar kl. 10-1700 i Oslo.

Sakspapirer, med øvrig program og alle saksdokumenter vil bli sendt alle medlemmer innen 10. desember. Nye medlemmer etter denne dato får tilsendt møtepapirene fortløpende fram mot årsmøtet. Alle som tegner medlemskap i Åpen folkekirke innen 10. januar kl 10 kan delta på årsmøtet med stemme- og talerett.

SAKSLISTE

ÅF 1/15 Konstituering

Godkjenning av innkalling og saksliste

ÅF 2/15 Styrets årsberetning

ÅF 3/15 Regnskap 2014

ÅF 4/15 Kirkevalget september 2015: Orientering og drøfting av strategi

ÅF 5/15 Plattform og valgprogram for Åpen folkekirke. Plattformen skal   vedtas. Forslag vil bli lagt ut/tilsendt på forhånd.

ÅF 6/15 Informasjonsarbeid, nettsider og sosiale medier

 

Ved møtets begynnelse vil det være korte innlegg om temaet Hva er en åpen folkekirke.

Det vil bli arrangert to parallelle seminarer:

 1. Hva vil det si å stille til valg som medlem av bispedømmeråd/kirkemøte.
 2. Kirke og LHBT

 

For å dekke utgiftene til årsmøtet, ber vi om at alle delegater bidrar med kr 100,- hver.

Etter møtet drar alle som vil ut og spiser middag sammen.

Foreløpig påmeldingsfrist: 10.12.14

Påmelding til: apenfolkekirke@gmail.com

 

Vel møtt.

 

Vennlig hilsen

Sturla Stålsett

Leder

Pin It