Alle innlegg av Kristin Skjøtskift

Bruk stemmeretten

Den 13. – 14. september er det Kirkevalg, og det er nå den videre kursen for folkekirken skal stakes ut. Vi skal velge bispedømmeråd og Kirkemøte som skal ta store avgjørelser om forholdet mellom stat og kirke, ansettelsesforhold, bispevalg, lovendringer og strategier som er bestemmende for folkekirkens framtid.

I 2014 var vi kun 7 stemmer unna å få flertall for at likekjønnede par kan gifte seg i kirken, i september har vi muligheten til å gjøre mindretallet til et flertall. Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Ved å stemme på Åpen folkekirke kan du være med å sikre dette!

 

 

Skjermbilde 2015-09-03 kl. 15.05.11

 

HVEM HAR STEMMERETT?
Alle som er medlem i Den norske kirke og fyller 15 år i 2015 har du stemmerett ved Kirkevalget. Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 11. september på menighetskontor rundt om i landet. På valgdagen(e) finner du Kirkevalget i et lokale med umiddelbar nærhet til det offentlige valget.

 

HVORFOR STEMME PÅ ÅPEN FOLKEKIRKE?
Du bør stemme på Åpen folkekirke: Hvis du ønsker størst mulig åpenhet, deltakelse og raushet i det kirkelig liv. Hvis du ønsker deg en kirke som tydelig formidler kjærlighet og inkluderende fellesskap. Hvis du ønsker at likekjønnede par skal få gifte seg i kirken. Hvis du ønsker en kirke som er aktiv i lokalsamfunnet og en kirke som står sammen med fattige og nødlidende i vårt eget og i andre land. Åpen folkekirke har rundt 150 kandidater som stiller til valg, disse vil jobbe sammen for en bred og åpen folkekirke og har forpliktet seg på organisasjonens plattform og valgprogram 2016-2019.

 

HVORDAN STEMME PÅ ÅPEN FOLKEKIRKE?
Åpen folkekirke stiller egen liste i de fleste av landets bispedømmer. Der vi stiller egen liste er det eneste du trenger å gjøre å legge vår stemmeseddel i urnen. Stemmer du på Åpen folkekirke er du sikret at din stemme går til kandidater som står på vår plattform og valgprogram. Du har mulighet til å gi tre personstemmer (kumuleringer) til kandidater. Du finner linker til Åpen folkekirkes lister rundt om i landet og kan lese om våre kandidater under fanen kandidater øverst på denne siden.

 

Stavanger og Bjørgvin
Åpen folkekirke stiller ikke egne lister i  Bjørgvin bispedømme (Hordaland og Sogn og Fjordane) og Stavanger bispedømme (Rogaland). Vi anbefaler velgerne i disse to bispedømmene å sette kryss ved (kumulere) tre kandidater fra Nominasjonskomiteens liste.

For å få valgt inn kandidater som ønsker å sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle er det viktig å samle stemmene om de samme kandidatene.

Åpen folkekirke i Bjørgvin anbefaler at du krysser av ved:

Nora Baartvedt
Nr. 2 – Nora Baartvedt, 21 år, Voss

 

 

 

 

Karl Johan Kirkebø

 

Nr. 3 – Karl Johan Kirkebø, 65 år, Bergen

 

 

 

 

 

Vemund Øiestad

 

Nr. 9 – Vemund Øiestad, 67 år, Stryn

 

 

 

 

 

 

Åpen folkekirke i Stavanger anbefaler at du krysser av ved:

 

Nr. 1 – Gyrid Espeland, 62 år, Egersund

Leif Christian Andersen

 

 

Nr. 2 – Leif Christian Andersen, 30 år, Stavanger

 

 

 

Nr. 9 – Aslaug Louise Kongshavn, 28 år, Kopervik

 

 

Vi håper du benytter stemmeretten, stemmer på Åpen folkekirke og oppfordre andre til å gjøre det samme!


Bli medlem!
Dette mener vi


Åpen folkekirke vil ha en kirke som løfter mennesker opp. Den norske kirke har i tusen år vært et sted folk har kommet med sine gleder og sorger, med sine spørsmål og undringer. Noen kommer ofte, andre sjeldnere. Noen kommer med sterk tro, andre med tvil. Noen kommer for første gang, andre som del av en tradisjon. Vi ønsker å være en kirke som rommer oss alle.

Pin It