Innkalling til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars

Det innkalles til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018. Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43 i Oslo og begynner kl. 10:30.

Åpen folkekirke er en medlemsorganisasjon som styres av medlemmene. Årsmøtet i mars 2018  vil diskutere strategier og veivalg for organisasjonen. Viktige tema vil være hvordan Åpen folkekirke framover skal arbeide i råd og styrer, og hvordan veien frem mot kirkevalget i 2019 skal se ut.

Som medlem i Åpen folkekirke håper vi du vil delta! Deltakelse koster 250 kroner og dekker leie av lokale og lunsj. Påmelding til årsmøtet kan du gjøre på denne lenka: Påmeldingsskjema. Er du ikke medlem enda, kan du melde deg inn her:  http://apenfolkekirke.org/medlem/

For Åpen folkekirkes medlemmer av Kirkemøtet og bispedømmeråd arrangeres det en samling fredag 2. mars fra kl. 12.00. For regionlagsstyrene arrangeres det en samling søndag 4. mars fra kl. 12.30. De som ønsker det deltar på gudstjeneste kl. 11.00. Mer informasjon om dette kommer senere.

Forslag til dagsorden og saksdokumenter blir sendt to uker før møtet.

Les hele innkallingen med frister for å melde saker til årsmøtet her: Innkalling til årsmøte i Åpen folkekirke 2018.

 

 

Pin It