Kirkemøtet er endelig igang!

Onsdag 26. januar åpnet Kirkemøte 2017, et kirkemøte mange av oss har ventet på og gledes oss til .  Endelig er vi i gang med årets kirkemøte. Det er flere viktige saker, men aller mest ser vi i Åpen folkekirke fram til å stemme for liturgien som gjør at alle – både likekjønnede og ulikekjønnede par – skal få gifte seg i sin lokale kirke. Vi gleder oss til å levere på det tydeligste løftet vi gikk til valg på. Takket være alle som stemte, vil Den norske kirke nå likebehandle alle par som kommer med sin kjærlighet til kirken. Det er et historisk vedtak som våre delegater til Kirkemøtet på mandag vil stemme for. På facebooksiden vår kan du gjennom denne uka følge oppdateringer fra Kirkemøtet og på www.kirken.no kan du se alle plenumsdebattene direkte.

Under Generaldebatten på Kirkemøtet holdt leder i Åpen folkekirke Gard Sandaker-Nielsen følgende innlegg:

Generaldebatt Dirigenter, kirkemøte. Kjære alle sammen. Jeg vil takke kirkerådslederen for en god og viktig innledning. Vi har åpenbart rett kvinne, på rett plass. Siden sist, har Den norske kirke blitt arbeidsgiver for alle som jobber i kirken. I tillegg har vi det økonomiske ansvaret. Det er historisk og nytt, samtidig som det er de samme dyktige folka som gjør jobben. Endringen har gitt oss nytt ansvar, og nye muligheter. Hva skal folkekirken være? Jeg har lyst til å fram to områder som jeg synes er spesielt viktige: Den ene er diakoni. Ingen skal stenges ute, men bli behandla med respekt, anerkjent og inkludert i fellesskapet. I den andres ansikt, møter vi Gud. Derfor skal vi å løfte de som ligger nede. Den som er redd og flykter, skal vi gi husrom og varme. Vi skal ikke akseptere at verken statsråder eller naboen i sosiale medier stempler mennesker og reduserer deres verdi. Vi må begynne med oss sjøl, og jeg håper at enda flere modige menigheter, rådsmedlemmer og ansatte vil stå opp for alle som stenges ute eller trenger hjelp. Kultur skal også gjennomsyre folkekirken. I kulturkirken møter Gud mennesker gjennom toner, farger og følelser. I kulturen kan troen bli fysisk. Kirkene er ikke bare gudshus, de er også Norges mest aktive kulturhus. De har en unik posisjon hos folk, som ikke skal undervurderes. Kunst og kultur åpner folkekirken og skaper nye og guddommelige øyeblikk. Jeg ser fram til at vi skal finne nye måter å være kulturkirke på i årene som kommer. Når vi nå heldigvis skal slippe å diskutere vigsel de neste årene, får vi mer tid til både diakoni og kultur. Det er helt avgjørende for å videreutvikle Den norske kirke som en levende, relevant og åpen folkekirke. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Pin It