Pressemelding – Ny biskop i Stavanger

Pressemelding fra Åpen folkekirke 9. desember 2016

På Kirkerådets møte i Stavanger 7.-9. desember ble Ivar Braut (60) tilsatt som ny biskop i Stavanger bispedømme. Han overtar etter Erling J. Pettersen som har vært biskop i Stavanger siden 2009. Tilsettingen av ny biskop i Stavanger bispedømme skjedde på Kirkerådets møte i Stavanger. Et flertall på 8 av Kirkerådets medlemmer valgte å peke på Ivar Braut, 5 pekte på Torstein Lalim og 2 stemte på Helge S. Gaard.

Leder i Åpen folkekirke Gard Sandaker-Nielsen sier dette om utnevnelsen:

Jeg synes dette er overraskende og forstår at mange er skuffet over at Torstein Lalim ikke ble biskop i Stavanger. Jeg hadde i utgangspunktet ønsket meg en annen kandidat, men ser at Kirkerådet har gjort en annen vurdering. De sitter dessuten med hele beslutningsgrunnlaget de har lagt til grunn i vurderingen, inkludert intervjuene, noe jeg ikke gjør.

Flertallet av KR er ikke valgt inn fra Åpen folkekirkes lister ved kirkevalget og det har vært uenighet i rådet om hvem som vil være den beste biskopen for Stavanger. Alle representantene i rådet har gjort en selvstendig vurdering for hvem som bør bli biskop i Stavanger.

Jeg vil gratulerer Ivar Braut, som ny biskop i Stavanger.

Jeg er spesielt glad for at han så tydelig har sagt at det har vært feil å nekte prester å vie likekjønnede par og at det har vært feil å overkjøre mindretallet. Det er en viktig lærdom som gjør at han kan bli en god brobygger. Vi forventer derfor et godt og fruktbart samarbeid i tida som kommer.

Åpen folkekirke har sagt at vi skal ta et helhetlig ansvar i Den norske kirke. Kirkerådet har gjort en helhetlig vurdering, og flertallet mente at Ivar Braut var den beste kandidaten.

Pin It