Medlemsbrev, desember 2016

Kjære medlem i Åpen folkekirke, sendt 15. desember 2016,

Torsdag i forrige uke utnevnte Kirkerådet Ivar Braut til ny biskop i Stavanger. Utnevnelsen har skapt reaksjoner, både internt i Åpen folkekirke (ÅF) og blant støttespillerne våre. Mange hadde forventet at Åpen folkekirkes delegater/representanter i Kirkerådet skulle støtte Torstein Lalim.

Jeg skjønner at mange er skuffet over at Torstein Lalim ikke ble ny biskop i Rogaland. Selv hadde jeg også håpet at han skulle bli biskop. Men Kirkerådet har altså konkludert annerledes og mener at Ivar Braut er en bedre kandidat for Stavanger bispedømme. Kirkerådet har sittet med et annet beslutningsgrunnlag, og de har ikke minst deltatt i diskusjoner innad i rådet, diskusjoner som kun delegatene har full innsikt i. Det er viktig å huske på. Informasjon om hvem som stemte hva og sa hva på møtet er taushetsbelagt. Stemmetallene er imidlertid offentlige: 8 for Braut, 5 for Lalim og 2 for Gaard. Dermed er det kjent at KR-medlemmer med tilhørighet til Åpen folkekirke har stemt for ulike kandidater. Det har skapt reaksjoner og det forstår jeg god. Men det er viktig å huske på at beslutningsgrunnlaget er komplekst og at fellesnevneren er alle delegatene faktisk har ønsket å gi Stavanger bispedømme og Den norske kirke den riktige biskopen. De har fulgt sin samvittighet.

ÅF gikk til valg på å skape en rausere og mer mangfoldig kirke. Vi har vært tydelige på at det skal være lov å være uenige om teologiske spørsmål. Det betyr at vi også må kunne støtte eller tilsette folk som ikke følger ÅFs plattform. I bispedømmerådene vil vi også være med på å tilsette prester og proster med en annen profil enn vår. I valgene på kirkemøtet støttet ÅF-folk også kandidater med annet profil, blant andre nettopp Ivar Braut.

Samtidig må det være hovedregelen at ÅF bidrar til at kandidater med vår teologiske profil blir ansatt/valgt. Det er slik vi får videreutviklet Den norske kirke som en åpen folkekirke. Ved denne utnevnelsen var Åpen folkekirkes representanter uenige om hva som var det riktige å gjøre. Organisasjonen vår står i en spenning, og det har vi gjort helt siden starten. Dette er selvsagt utfordrende, men det ville vært overraskende hvis alle tenkte likt. I så stor grad som mulig skal vi opptre og oppleves som én samstemt Åpen folkekirke. Men noen ganger vil det ikke det mulig.
Når det er sagt, tror jeg Ivar Braut kan bli en god biskop i Den norske kirke. Han har beveget seg i sitt forhold til LHBTere og har sagt at forpliktende samliv mellom to av samme kjønn lar seg forene med kristen tro. Dessuten var han en av dem som jobbet sammen med Åpen folkekirke for å få så stort flertall for vigselsvedtaket på KM i april. Han vil kunne bidra til å dempe motstand mot KM-vedtaket. Det er eksempler på at kirkelige tilsatte, som har vært helt overbevist om at vedtaket om vigsel av likekjønnede er i strid med Guds ord, har sagt at når Ivar kan støtte det, kan det ikke være så ille. Stavanger er et bispedømme med svært mange svært konservative. Hvis han kan få noen til å bli litt mindre harde i sin motstand, vil dette kunne gjøre det litt lettere for unge skeive å komme ut i sine lokale menigheter. Dessuten vil Ivar få et stort ansvar for å sørge for at menigheter gjør det lett for alle som ønsker å gifte seg i sin menighet

Noen spør om denne utnevnelsen vil skape presedens ved kommende bispeutnevnelser. Nei, er det enkle svaret på det spørsmålet. Til våren skal Nidaros få ny biskop. Kanskje skal vi få hele fire nye biskoper i løpet av noen få år ? i Oslo, Tunsberg og ny preses. Åpen folkekirke skal få på plass gode og entusiastiske biskoper med solid ÅF-profil og lederegenskaper i årene som kommer.

Vi er en ung organisasjon. Kirkevalget gjorte at vi har blitt godt representert i kirkedemokratiet på alle nivåer. Vi ville ha innflytelse for å videreutvikle Den norske kirke, og hovedinnsatsen vår er å arbeide i og gjennom bispedømmerådene, Kirkerådet og Kirkemøtet. Vi må ruste oss for å sikre gode linjer og kommunikasjon mellom styret, lokallag og medlemmer, og representantene våre i de ulike rådene. Åpen folkekirke skal være akkurat stor og sterk nok til å sikre et stort engasjement og gjennomføring av neste kirkevalg slik at vi igjen kan bli valgvinner, men samtidig liten nok til at vi skal bruke det engasjementet vi har inn i Den norske kirke og ikke bygge opp eget byråkrati.
Hovedsaken ved kirkevalget var som kjent at lesbiske og homofile skulle få gifte seg i Den norske kirke. Det blir en realitet nå i januar, og det er en kjempeseier for Åpen folkekirke og alle som stemte på oss. Det gleder jeg meg skikkelig til, etter ti slitsomme års kamp. Endelig skal alle som vil gifte seg, få feire kjærligheten til hverandre i sin lokale kirke. Helt uavhengig av hva slags kjønn partneren har. Det er takket være Åpen folkekirke og det fantastiske engasjementet alle dere har.

På vegne av styret ønsker jeg dere alle en riktig god og fredfull jul, så håper jeg vi sees på årsmøtet i Kulturkirken Jakob lørdag 14. januar.

Gard Sandaker-Nielsen
leder av Åpen folkekirke

Pin It