Kirkemøtet har startet!

Kirkemøtet 2016 startet onsdag 6. april i Trondheim, Kirkemøtet holdes på Scandic Nidelven i Trondheim i perioden 6-12 april. Ved Kirkevalget høsten 2015 fikk Åpen folkekirke inn mange representanter – de er nå klar til å følge opp målsetningene i programmet og plattformen vi gikk til valg på.

På Kirkemøtet 2016 ligger det an til at det blir flertall for at det utarbeides en vigselsliturgi som åpner for at likekjønnede par også kan gifte seg i Den norske kirke. Årsmøtet i Åpen folkekirke sa følgende om vigselssaken: «Åpen folkekirke vil gå inn for at det i tillegg til dagens vigselsliturgi utarbeides en ny liturgi som åpner for likekjønnet vigsel og som kan brukes av alle. Åpen folkekirke anerkjenner en kirkelig vigslers rett til å nekte å foreta vigsel dersom brudefolkene er av samme kjønn cf. Ekteskapsloven §13.»

Kirkemøtet skal også ta viktige valg knyttet til Den norske kirkes framtid etter skillet mellom stat og kirke. 01.01.2017 vil det gjennomføres virksomhetsoverdragelse fra stat til kirke. Dette innebærer blant annet økonomiansvar for over 2 milliarder kroner og overføring av arbeidsgiveransvaret for omlag 1300 prester.

 

I sosiale media kan debattene på Kirkemøtet følges under emneknagg #kirkemøtet og #åpenfolkekirke.

Kontakt: 

Åpen folkekirkes Leder Gard Sandaker-Nielsen er medlem av Kirkemøtet og er med i saksbehanlingen, han kan kontaktes på tlf. 951 57 471, nestleder Marianne H. Brekken er tilstede på Kirkemøtet og følger mange av debattene fra tilhørerbenken. Hun kan kontaktes på tlf. 416 20 552.

Under generaldebatten på Kirkemøtet holdt leder i Åpen folkekirke Gard Sandaker-Nielsen følgende innlegget:

«Kjære dirigenter, statsråd, stortingsrepresentanter. Kjære kirkemøte!

Dette er et historisk kirkemøtet. Jeg imponerer kanskje ikke som profet når jeg sier at jeg tror vi kommer til å vedta at vi skal få en ny liturgi som sikrer at alle skal kunne gifte seg i kirken, uavhengig av hvilket kjønn kjæresten måtte ha. Men det tror og håper jeg.

Det er også historisk for (om Stortinget vil) er det siste året statsråden og departementet er sjefen. Heretter er det vi som kirkemøtet som skal overta ansvaret. Jeg vil takke den avtroppende kirkesjefen for en god lovproposisjon. Det er viktig at Kirkemøtet gir Stortinget signaler om hva vi tenker er best. Derfor oppfordrer jeg alle komiteene, og særlig C og D, om vurdere om det er noe vi som kirkemøte bør signalisere til Stortinget i sluttbehandlingen av saken. Det gjelder kanskje spesielt på økonomi og finansieringen av Den norske kirke.

For nå er det endelig vi som skal styre og ha arbeidsgiveransvaret. Folkens, det er ikke et lite ansvar vi kjempet om i valget i høst.

Og mange jublet virkelig og gledet seg over resultatet i kirkevalget og medlemmenes tydelige dom. Samtidig vet jeg at det flere er bekymret for utviklingen og hva som nå skal skje. Til dere som er uenige med meg og Åpen folkekirke vil jeg si:

Vi mener alvor når vi sier at vi vil åpne opp kirken og at vi vil mangfold. Vi skal ikke gjøre kirken smalere og presse folk ut om noen tror det. Vi vil gi rom for uenighet, både i mening og i praksis.
Jeg håper og tror vi skal klare denne øvelsen i uenighet. Biskopene har gitt oss et godt forbilde på hvordan vi kan forholde oss til hverandre. For om vi er enige eller uenige, er vi bundet sammen av Guds kjærlighet. Det er det det vil si å være kirke.»

Pin It