NY LEDER I ÅPEN FOLKEKIRKE

Gard Sandaker-Nielsen tar over som ny leder i Åpen folkekirke etter Sturla Stålsett

–Det norske folk har vist at de ønsker seg en åpen og inkluderende folkekirke. Det skal vi bidra til at blir virkelighet, sier nyvalgte leder av Åpen folkekirke, Gard Sandaker-Nielsen. – Vi skal sørge for at folks stemmer får sette synlige fotavtrykk i utviklingen av Den norske kirke. Nå skal få på plass en ny vigselsliturgi og bidra til kirken forblir inkluderende folkekirke der personer med ulik bakgrunn kan komme med både sin tro og sin tvil, sier den nyvalgte lederen.

Gard Sandaker-Nielsen (37) tar over ledervervet i Åpen folkekirke etter Sturla Stålsett. Åpen folkekirke gjorde et brakvalg under kirkevalget i høst. Med seks av elleve ledere for landets bispedømmeråd, har Åpen folkekirke blitt en sentral premissleverandør i Den norske kirke. Sandaker-Nilsen er teolog og jobber til daglig som kommunikasjonsdirektør. I januar ble han også valgt som ny leder av Oslo bispedømmeråd.

– Jeg gleder meg til å lede Åpen folkekirke i en periode som blir utrolig spennende og viktig for Den norske kirke, sier Sandaker-Nielsen. –Oppgaven blir stor og utfordrende, men sammen har jeg tro på at vi skal klare å utvikle Den norske kirke som en enda mer Åpen folkekirke, hvor alle som vil skal få lov til å høre til, sier den nyvalgte lederen. – Vi har vært tydelige på at det skal være rom for å uenige i kirken. Vi vil bidra til at Den norske kirke skal forbli et raust fellesskap, med rom for ulike meninger, sier den nyvalgte lederen i Åpen folkekirke.

For mer informasjon, kontakt  Åpen folkekirke v/ leder Gard Sandaker-Nielsen på 951 57 471 eller v/ nestleder Marianne Brekken på 416 20 552.
Åpen folkekirke har denne helgen årsmøte i Tøyenkirken i Oslo,
Sakspapirer og program finnes på http://apenfolkekirke.org/.

Pin It