Åpen Folkekirke i Bispedømmerådene og Kirkemøtet

Åpen folkekirke fikk ved Kirkevalget 13-14. september 2015 inn 38 kandidater fra våre lister. I den indirekte valgomgangen hvor medlemmene av menighetsrådene i Møre, Bjørgvin, Tunsberg og Agder- og Telemark bispedømme hadde stemmerett, fikk Åpen folkekirke 4 av de 12 plassene som skulle velges.

Dette betyr at 42 medlemmer av Bispedømmeråd/Kirkemøtet er valgt fra våre lister og foreslåtte kandidater. Av disse er  17 under 30 år. Under følger en oversikt over de av våre representanter som er valgt inn i de ulike bispedømmene. I tillegg til disse representantene, har Åpen Folkekirke medlemmer og støttespillere blant kandidater på nominasjonskomiteens lister, lek kirkelig tilsatte, prester og biskoper.

Nord-Hålogaland

 • Kai Krogh (bispedømmerådsleder)
 • Kari Helene Skog
 • Marta Hofsøy
 • Stig R Lægdene

Sør-Hålogaland

 • Marit Hermstad (bispedømmerådsleder)
 • Kristina Bjåstad
 • Ola Smeplass
 • Kristine Fostervold

Nidaros

 • Agnes Sofie Gjeset (bispedømmerådsleder)
 • Anne Kathrine Slungård
 • Trude Holm
 • Alex Ramstad Døsvik

Møre

 • Therese Kristin Børnes Utgård
 • Maren Elgsaas Jenssen
 • Olav Myklebust

Bjørgvin

 • Nora Sætre Baartvedt
 • Karl Johan Kirkebø
 • Vemund Atle Øiestad
 • Ida Lindøe

Stavanger

 • Gyrid Espeland
 • Leif Christian Andersen
 • Aslaug Kongshavn

Agder og Telemark

 • Kjetil Drangsholt
 • Kai Steffen Østensen
 • Bergit Haugland

Tunsberg

 • Heidi Nordkvelde
 • Ingvild Kaslegard
 • Sondre Karstad
 • Lill Tone Grahl-Jacobsen

Borg

 • Karin-Elin Berg (Bispedømmerådsleder)
 • Marianne Skadal
 • Solveig Julie Mysen
 • Maja Andresen Osberg

Oslo

 • Gard Realf Sandaker-Nielsen (Bispedømmerådsleder)
 • Odd Einar Dørum
 • Kristin Gunleiksrud Raaum
 • Kristin Skjøtskift
 • Jørgen Foss

Hamar

 • Gunhild Tomter Alstad (Bispedømmerådsleder)
 • Lasse Gran
 • Marianne Kjøllesdal Dyrud
 • Ingvild Kessel
Pin It