Foreløpige tall fra Kirkevalget

Resultatene fra valget av nye bispedømmeråd og Kirkemøtet er nå helt klare i Hamar, Oslo og Borg. I tillegg er man ferdig med tellingen fra den første valgomgangen i Tunsberg og Møre bispedømmer. Det er viktig å huske at i Bjørgvin,  Agder/Telemark, Tunsberg og Møre skal 3 representanter velges av de nye menighetsrådene i november. Man må derfor vente til 8. desember på de 12 siste representantene til Kirkemøtet, noe som selvsagt er en svært uheldig ordning.

Samlet har vi per 22. september kl 23:00  denne fordelingen av representanter som støtter likekjønnet vigsel kontra dem som ikke støtter dette, der biskopene telles for seg:

For Mot
Hamar 7 2
Oslo 8 2
Borg 7 2
Tunsberg 3 1
Møre 2 4
Biskopene 6 6
SUM 33 17

 

Det er derfor alt for tidlig å starte noen feiring, men målt i antall stemmer i den direkte valgomgangen er det liten tvil om at Åpen folkekirke har gjort et svært godt valg og lyktes med mobiliseringen. Om dette blir nok til å få flertall for vigsel vet vi ikke, men alle tellbare stemmer fram til nå skal offentliggjøres i løpet av onsdag 24. september.

 

For Åpen Folkekirke,
Gunnar Winther

Pin It