Invitasjon til årsmøte

Det innkalles med dette til årsmøte i Åpen folkekirke den 10. januar kl. 10-1700 i Oslo.

Sakspapirer, med øvrig program og alle saksdokumenter vil bli sendt alle medlemmer innen 10. desember. Nye medlemmer etter denne dato får tilsendt møtepapirene fortløpende fram mot årsmøtet. Alle som tegner medlemskap i Åpen folkekirke innen 10. januar kl 10 kan delta på årsmøtet med stemme- og talerett.

SAKSLISTE

ÅF 1/15 Konstituering

Godkjenning av innkalling og saksliste

ÅF 2/15 Styrets årsberetning

ÅF 3/15 Regnskap 2014

ÅF 4/15 Kirkevalget september 2015: Orientering og drøfting av strategi

ÅF 5/15 Plattform og valgprogram for Åpen folkekirke. Plattformen skal   vedtas. Forslag vil bli lagt ut/tilsendt på forhånd.

ÅF 6/15 Informasjonsarbeid, nettsider og sosiale medier

 

Ved møtets begynnelse vil det være korte innlegg om temaet Hva er en åpen folkekirke.

Det vil bli arrangert to parallelle seminarer:

  1. Hva vil det si å stille til valg som medlem av bispedømmeråd/kirkemøte.
  2. Kirke og LHBT

 

For å dekke utgiftene til årsmøtet, ber vi om at alle delegater bidrar med kr 100,- hver.

Etter møtet drar alle som vil ut og spiser middag sammen.

Foreløpig påmeldingsfrist: 10.12.14

Påmelding til: apenfolkekirke@gmail.com

 

Vel møtt.

 

Vennlig hilsen

Sturla Stålsett

Leder

Pin It